Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Извиднички одред „Скаут”

Институт за социолошки истражувања и одржлив развој

МРЕЖА ЗА ЕВРОПСКИ ГРАЃАНИ И ИДЕНТИТЕТ

Здружение за родова еднаквост „ЕДНА МОЖЕ“

Совет за Превентива против Малолетничка Деликвенција

Здружение за култура, инклузија и човекови права Стритс Куманово

Здружение за поддршка на идентификувани и потенцијални ранливи групи ЖРТВА Скопје

Здружение КРЕАТОР Куманово

Подготвеност за Европа

Сариса Институт


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2023.

All Rights Reserved.