Skip to content Skip to footer
Lajme

Aktivitete të vazhdueshme

Konferenca e Platformës për Edukim Qytetar të Rinisë për Luftimin e Radikalizimit – Të Rinjtë Kundër Dhunës
Në konferencë u prezantuan rezultatet e projektit, si dhe Platforma "Të Rinjtë Kundër Dhunës" - Platforma plotësisht funksionale për organizatat e shoqërisë civile që punojnë në fushën e rinisë dhe llojeve të ndryshme…
Plani Strategjik i Platformës “Të RinjtëKundër Dhunës” 2024-2025
Anëtarët e Platformës "Të Rinjtë Kundër Dhunës" morën pjesë aktive në procesin e konsultimit për hartimin e Planit Strategjik dhe në këtë mënyrë kontribuan në zhvillimin e "Planit Strategjik të Platformës për Edukim…
Qëllimi

ndërtuar rezistencë kundër radikalizimit të të rinjve në Maqedoninë e Veriut

Një platforme të edukimit qytetar për të rinjtë, hartimi inarrativave motivuese dhe narrativave alternative për edukimin qytetar, si një mjet për të parandaluar radikalizimin e të rinjve

përdoruesit

Grupi i synuar

 1. Grupi kryesor i synuar është grupi më i gjerë i organizatave të shoqërisë
  civile që punojnë në edukimin e të rinjve, shoqërinë civile dhe arsimin
  për EU, parandalimin e radikalizimit që mund të çojë në ekstremizëm të
  dhunshëm dhe terrorizëm
 2. Grupi i dytë i synuar janë të rinjtë e vendosur në komunat e Shkupit,
  Kumanovës dhe Strugës.
 3. Grupi i tretë i synuar janë përfaqësuesit e qeverive lokale, shkollat e
  mesme dhe grupet e veprimit në komunitet.

Ndiqni aktivitetet tona përmes postës elektronike

0
SHKOLLA TË MESME
0
ORGANIZATA TË SHOQËRISË CIVILE
0
BASHKËPUNËTORË
0
TË RINJË TË PËRFSHIRË

Gjithashtu në dispozicion në pajisje të lëvizshme

Platforma për edukimin qytetar të të rinjvre për luftën kundër radikalizimit

Zhvillimi i një platforme për organizatat e shoqërisë civile

më shumë

Zbatimi i elementeve për edukimin qytetar të të rinjve

më shumë

Promovimi i iniciativave pozitive të të rinjve

më shumë

Projekte

Projektet tona për të promovuar arsimin jo-formal dhe për të inkurajuar krijimin e sistemeve

Kjo faqe interneti është krijuar dhe mirëmbajtur me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e projektit “Platforma për edukimin e të rinjve për luftën kundër radikalizimit (Të Rinjtë Kundër Dhunës)” dhe nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Europian.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.