Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Në konferencë u prezantuan rezultatet e projektit, si dhe Platforma “Të Rinjtë Kundër Dhunës” – Platforma plotësisht funksionale për organizatat e shoqërisë civile që punojnë në fushën e rinisë dhe llojeve të ndryshme të dhunës, me rregulla, procedura, rregulla të përcaktuara. Procedurës, Bordit Drejtues, si dhe Planit Strategjik për periudhën 2024-2025.

Një nga qëllimet e këtij evenimenti është promovimi i Platformës joformale të Organizatave Civile, “Të rinjtë kundër dhunës”, e cila është e para dhe e vetmja e këtij lloji në Maqedoninë e Veriut. Deri më tani, Platforma ka 32 anëtarë – organizata të shoqërisë civile (nivel kombëtar), ne kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me disa institucione publike që na japin mbështetjen e tyre, si: Komiteti Kombëtar për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Luftimin e Terrorizmit, Agjencia për Rini dhe Sport, disa komuna dhe shkolla të mesme në territorin e RMS.  Platforma së shpejti do të fillojë të zgjerohet në rajon dhe të punojë së bashku përmes shkëmbimit të përvojave për të parandaluar dhunën midis të rinjve dhe për të përmirësuar sigurinë e tyre.

Gjithashtu, idetë dhe përvojat u ndanë nga një trajner dhe një pjesëmarrës, të cilët ishin pjesë e disa aktiviteteve të projektit. Kështu, Lazar Gjurov, Një trajner për zbatimin e tri organizatave ndërkomunale në kuadër të këtij projekti thotë, “duhet të jemi të vetëdijshëm se konteksti në të cilin rriten të rinjtë e sotëm është i ndryshëm: demokracisë, institucioneve jofunksionale, të ekspozuara ndaj shumë informacioneve dhe ndikimeve përmes mediave sociale. Nuk është e lehtë të jesh i ri sot. Përvoja ime e punës me të tre grupet në kuadër të projektit ka treguar se të rinjtë nuk janë problemi. Qasja në to është problem. Nëse atyre iu qaset me besim, respekt, metoda dhe teknika për të krijuar dialog, atëherë do të ndodhë ndryshimi dhe edukimi real. Me qasjen e duhur, të rinjtë do të bëhen aktivë, të përfshirë, të hapur dhe të etur për të zbatuar atë që kanë mësuar. Qasja është kyçe. Sot, një qasje autoritative nuk kalon. Të rinjtë do të tërhiqen, por zemërimin do ta mbajnë brenda dhe do të dalë nga ana tjetër. Kjo është arsyeja pse unë iu bashkua punëtorive me zemër të madhe dhe e shijova procesin. Gjithçka që kam parë në punëtori është se me qasjen e duhur dhe lidhjen me të rinjtë do të krijohet një ndryshim i madh dhe të rinjtë jo vetëm që do ta zbatojnë atë, por edhe do ta përhapin njohurinë te bashkëmoshatarët e tyre”. Ndërsa, pjesëmarrësja Stefanija Shoposka thotë “në kuadër të projektit u përfshiva si pjesëmarrëse në disa aktivitete të projektit, përmes të cilave fitova njohuri dhe aftësi të reja për njohjen dhe parandalimin e dhunës së bashkëmoshatarëve, si dhe miqësi të reja. Unë i konsideroj ato si një nga aktivitetet më të mira dhe më të dobishme të projektit në të cilat kam marrë pjesë. Vij nga një shkollë e mesme e njohur për konfrontimet dhe konfliktet e shpeshta fizike mes nxënësve. Ndaj, mendoj se është e nevojshme të kemi më shumë aktivitete të tilla për edukimin e neve si të rinj, ku të mësojmë më shumë se çfarë përbën dhunë, për llojet e dhunës, si ta njohim atë, të mbrojmë veten dhe miqtë tanë. Dhuna e bashkëmoshatarëve lë pasoja të dëmshme për ne të rinjtë, të cilat mund të kenë një ndikim të madh në ndërtimin e karakterit dhe identitetit tonë. Megjithatë, zbatimi i aktiviteteve të tilla brenda ose jashtë procesit arsimor kontribuon në edukimin, përmirësimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm si individë”.

Në kuadër të manifestimit u zhvillua një diskutim i frytshëm nga panelistët dhe të pranishmit, ku Zlatko Apostoloski, koordinator nacional në Komitetin Nacional për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Luftën kundër Terrorizmit, theksoi se “ne jemi shoqëri e hyrë në një apati kolektive që krijon vlera specifike, një shembull se si të merrni më shumë para pa punuar për to. Problemi është se të rinjtë në sistemin arsimor funksionojnë në botë paralele – studentët nga një kombësi ndjekin një turn, studentët nga një kombësi tjetër ndjekin një turn tjetër, por në një moment ata duhet të jetojnë së bashku”.

Kjo konferencë u realizua në kuadër të projektit “Platforma për edukim qytetar të të rinjve për të luftuar radikalizimin (Rinia kundër dhunës)”, nga organizata jonë Iniciativa për një Perspektivë Evropiane – IEP, si koordinator, dhe në partneritet me Nexus – Civic Concept nga Shkup, Shoqata për zhvillim dhe aktivizëm – Aqua nga Struga, Qendra për Dialog Ndërkulturor – CID nga Kumanova dhe Community Building Mitrovica nga Kosova, financuar nga Bashkimi Evropian.

iep-admin
Author: iep-admin


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.