Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anëtarët e Platformës “Të Rinjtë Kundër Dhunës” morën pjesë aktive në procesin e konsultimit për hartimin e Planit Strategjik dhe në këtë mënyrë kontribuan në zhvillimin e “Planit Strategjik të Platformës për Edukim Qytetar të të Rinjve për Luftimin e Radikalizimit (Të Rinjtë Kundër Dhunës) 2024- 2025”.

Qëllimi i Planit Strategjik të Platformës “Të Rinjtë Kundër Dhunës” është të japë udhëzime strategjike për funksionimin e Platformës për periudhën 2024-2025.

Plani është përgatitur në periudhën maj-tetor përmes 4 takimeve të realizuara me anëtarët e Platformës në Kumanovë, Strugë dhe Shkup.

Mund të lexoni më shumë informacion në dokument.

iep-admin
Author: iep-admin


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.