Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anëtarë të Bordit Drejtues të platformës Rinia Kundër Dhunës

Nikola Veselinov – Koordinator për procedura administrative
Instituti për Politika Konservatore SARISA, Shkup
SARAH ÇUÇUL – Kryetar i Bordit Drejtues
Shoqata e invalidëve SHPRESA, Shkup
ILIA PETROV – Koordinator për Komunikim
Këshilli për Parandalimin e Delikuencës së të Miturve – SPPMD Kavadar
VALERIJA SOKOLOVA – STOJANOVSKA – Anëtare e përhershme e BD
Shoqata e qytetarëve INICIATIVA PËR PERSPEKTIVË EUROPIANE, SHKUP
AFRODITA MUSLIU – Anëtare e përhershme në BD
NEXUS – KONCEPTI QYTETARË, SHKUP
TAMARA PETKOVSKA – Anëtare e përhershme në BD
QENDRA PËR DIALOG NDËRKULTURORË, KUMANOVË
VALENTINA TODOROVSKA – Anëtare e përhershme në BD
Shoqata e Qytetarëve për Zhvillim dhe Aktivizëm AKVA, Strugë

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2023.

All Rights Reserved.