Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Членови на Управен одбор на платформата Младите против насилство
НИКОЛА Веселинов- Координатор за административни процедури
Институт за конзервативни политики САРИСА, Скопје
САРА ЧУЧУЉ – Претседавач на Управен одбор
Здружение на инвалиди ШПРЕСА, Скопје
ИЛИЈА ПЕТРОВ – Координатор за комуникации
Совет за Превентива против Малолетничка Деликвенција – СППМД Кавадарци
ВАЛЕРИЈА СОКОЛОВА-СТОЈАНОВСКА – постојан член во УО
Здружение на граѓани ИНИЦИЈАТИВА ЗА ЕВРОПСКА ПЕРСПЕКТИВА, СКОПЈЕ
АФРОДИТА МУСЛИУ – постојан член во УО
НЕКСУС ГРАЃАНСКИ КОНЦЕПТ, СКОПЈЕ
ТАМАРА ПЕТКОВСКА – постојан член во УО
ЦЕНТАР ЗА ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИЈАЛОГ, КУМАНОВО
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВСКА – постојан член во УО
Здружение на граѓани за развој и активизам АКВА, СТРУГА

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2023.

All Rights Reserved.