Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оваа алатка, во рамки на Платформата, има за цел дизајнирање на мотивирачки наративи, контра-наративи и алтернативни наративи за граѓанско образование, како средство за спречување на процесот на радикализацијата кај младите. Воедно овозможува креирање на предлог-идеи/проекти за развој и вложување во заедницата преку вмрежување и соработка на сите засегнати страни.

Испратете ни ваш алтернативен наратив или контра наратив!

По разгледувањето, ќе одлучиме за негово јавно објавување.

  Област:
  Прикачете соодветна фотографија (ако имате):
  Се согласувам моите доставени податоци да се собираат и складираат.

  Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

  IEP © 2024.

  All Rights Reserved.