Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Завршија трите состаноци за Стратешко планирање на Платформата ,,Младите против насилство”  за 2024-2025

Платформата “Младите против насилство”, спроведе три - еднодневни состаноци со граѓанските организации – членки каде што се идентификуваа и приоретизираа клучните области од значење за Платформата, се анализираа јаките и слаби страни, можностите,…

Read more

Повик за пријава на учесници на младински натпревар за најдобри идеи за развој на заедницата

Проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)“, кој се спроведува од страна на Иницијатива за Европска Перспектива од Скопје како ко-ординатор на проектот во партнерство со…

Read more

Одржан првиот состанок со новите членови на УО и членките на Платформата

Одржан првиот состанок со новите членови на УО и членките на Платформата, а воедно и прв во оваа година. Клучни теми кои беа опфатени на состанокот: Реализација на Програмата за работа на Платформата…

Read more

Избрани новите членови на УО на Платформата “Младите против насилство”

На заеднички состанок членките на Платформата ги избраа новите членови на Управен одбор. За Претседавач на Платформата беше избрана сара Чучуљ, претставник од Здружението на инвалиди ШПРЕСА од Скопје. Освен Претседавач, од редовите…

Read more

Формиран Управен одбор на Платформата “Младите против насилство”

Платформата „Младите против насилство“ доби три дополнителни членови на Управниот одбор од редот на организации – членки на оваа платформа. Беа избрани дополнителните членови Драгана Костевска – основач и претседател на здружението Жртва…

Read more

Заврши и третата обука за градење на капацитетите на граѓанските организации – членки во платформата Младите против насилство

Во рамки на проектот “Младите против насилство”, беше спроведена дводневна обука за  јакнење на капацитетите на граѓанските организации-членки во платформата, за фацилитација на меѓу-секторско партнерство. Целта е да се обучат граѓанските организации, членови…

Read more

Прирачник за спроведување кампањи против гласини

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 од Битола-членка во Платформата, издаде Прирачник за спроведување кампањи против гласини (преземи). Целта на Прирачникот е да понуди ресурси и да помогне во креирање и спроведување…

Read more

Воспоставена првата Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација “Младите против насилство”

Платформата за граѓанско образование на млади за борба против радикализација го пушти во употреба интернет сајтот https://mladiprotivnasilstvo.mk. Сите граѓански организации и заинтересирани страни може да го посетат овој сајт и да добијат информации…

Read more

Одржан 2-от тренинг со членките во Платформата “Младите против насилство”, на тема Насилен екстремизам

Во периодот од 23-25 јули, во Маврово се одржа вториот тренинг со членките во Платформата “Младите против насилство”, на тема Насилен екстремизам. Тренингот е дел од сетот на активности за зајакнување на капацитетите…

Read more

Состојбата со радикализација на младите во Северна Македонија, насилниот екстремизам и тероризам

За потребите на проектот изработена e основна студија со наслов “Состојбата со радикализација на младите во Северна Македонија, насилниот екстремизам и тероризам”.

Read more

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.