Skip to content Skip to footer

Video

Slider

Audio

Progress Bar

Support
83%
Volunteering
96%
Government & Law
90%

Skills

0%
Violence Victims
0%
Peaceful Citizens

Counter

0
International
Awards
0
Dedicated
Volunteers
0
Successful
Campaigns
0
Legal
Advisors

Testimonials

Канцеларија за млади, Младински центар и Службеник за млади се сервисите за млади кои што треба да ги обезбеди секоја општина на локално ниво во РСМ и истите се предвидени со Законот за младинско учество и младински политики.

Закон за младинско учество и младински политики, (2020), Службен весник на РСМ бр. 10

Околу 40 % од младите имаат позитивен став кон политичката партиципација кога станува збор за потпишување петиции, учество на протести и учество во активностина волонтерски или граѓански организации

Марија Топузова Латковиќ, СТУДИЈА ЗА МЛАДИ НА С. МАКЕДОНИЈА

Volunteer

Map

Action

Fighting For Criminal Law Justice For Over 25 Years

Make a Donation

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.