Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Misioni i Platformës është të rrisë ndërgjegjësimin tek të rinjtë në mënyrë që ata të rezistojnë dhe të mos bien nën ndikimet që nxisin ekstremizmin e dhunshëm dhe të zhvillojë bashkëpunimin midis aktorëve relevantë duke krijuar mekanizma për parandalimin dhe përballimin e ekstremizmit të dhunshëm mes të rinjve. 


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.