Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Општа цел:

Да се намалат девијантните појави и насилниот екстремизам меѓу младите и тие да станат отпорни и да не подпаѓаат под влијанија кои ги потикнуваат кон насилен екстремизам.

Специфични цели:

  • Подигната свест на младите за потребата од помирување, мир и толеранција
  • Креирани миханизми за превенција и справување со насилен екстремизам
  • Идентификување заеднички вредности и подобрена заедничка соработка
  • Обезбедена поддршка на засегнатите и жртвите на насилен екстремизам

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.