Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Synimi i përgjithshëm:

Të zvogëlohen fenomenet devijuese dhe ekstremizmi i dhunshëm tek të rinjtë dhe të bëhen rezistentë dhe të mos bien nën ndikimet që i nxisin ata në ekstremizëm të dhunshëm.

Synimet specifike:

  • Rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve për nevojën për pajtim, paqe dhe tolerancë
  • Mekanizma për parandalimin dhe trajtimin e ekstremizmit të dhunshëm
  • Identifikimi i vlerave të përbashkëta dhe përmirësimi i bashkëpunimit reciprok
  • Mbështetje për të prekurit dhe viktimat e ekstremizmit të dhunshëm

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.