Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shoqata për mbështetjen e grupeve të identifikuara dhe potencialisht të cenueshme VIKTIMA (ЖРТВА) Ohër, zbaton projektin “Rehabilitimi i grave të burgosura” në  burgun e Idrizovës. Gjegjësisht, në kuadër të projektit, u zhvilluan 10 punëtori teorike dhe 10 sesione joga. Ndër të tjera, suksesi i vetë projektit, përveç arritjes së qëllimeve të përcaktuara më parë, dëshmohet nga fakti se gratë ishin të kënaqura me mënyrën e punës, dhe shprehën dëshirën për zbatimin e mëtejshëm të ushtrimeve të jogës. Kjo është arsyeja pse VIKTIMA në bashkëpunim me Administratën për Еkzekutimin e Sanksioneve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe të mbështetur financiarisht nga Civica Mobilitas, dhuruan dyshekë për trajnim.

Aktivitetet e këtij projekti kontribuan në përmirësimin e shëndetit psiko-fizik të grave të burgosura në drejtim të risocializimit të tyre dhe riintegrimit të suksesshëm në shoqëri.

iep-admin
Author: iep-admin


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.