Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 Në mbledhjen e përbashkët, anëtarët e Platformës zgjodhën anëtarët e rinj të Bordit Drejtues.  Për kryesues të Platformës u zgjodh Sara Çuçulj, përfaqësuese e Shoqatës së Personave me Aftësi të Kufizuara SHPRESA nga Shkupi.  Përveç kryesuesit, nga rradhët e BD u zgjodhëni edhe Koordinatori për komunikim – Ilija Petrov, përfaqësues nga Këshilli për parandalimin e delikuencës së të miturve – SPPMD Kavadar dhe Koordinatori për Procedura Administrative – Nikolla Veselinov, përfaqësues nga Instituti për politika konservatore SARISA, Shkup.  Kjo është zgjedhja e dytë e anëtarëve të Bordit Drejtues të Platformës në kuadër të projektit “Platforma për Edukim Qytetar të të Rinjve për Luftën Kundër Radikalizimit”, dhe përfaqësuesit e zgjedhur nga organizatat anëtare do të kryejnë funksionet e tyre deri në nëntor 2023.

iep-admin
Author: iep-admin


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.