Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Në periudhën tetor – nëntor janë mbajtur punëtori edukative në të cilat janë përfshirë të rinj nga Struga, Kumanova dhe Shkupi. Tema e punëtorisë edukative ishte “Zgjidhja konstruktive e konflikteve si një narrativë e re në shoqëritë multikulturore”.

Përmes punëtorisë u forcuan njohuritë dhe aftësitë e të rinjve për zgjidhjen konstruktive të konflikteve, të cilat nga ana e tyre do të kontribuojnë në vendosjen e përmirësimit të komunikimit, mirëkuptimit dhe bashkëjetesës në shoqëritë multikulturore.

iep-admin
Author: iep-admin


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.