Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Qendra për Dialog Ndërkulturor (CID) në 10 muajt e ardhshëm do të zbatojë projektin “Monitor i Gjelbër” i cili do të promovojë një sërë aktivitetesh që do të kontribuojnë në rritjen e ndërgjegjësimit mjedisor, afirmimin e politikave të gjelbra dhe promovimin e transparencës dhe llogaridhënies së vendimmarrësve të përzgjedhur në nivel lokal dhe kombëtar përmes platformës www.greenmonitor.com.mk.

Ritmi i shpejtë i jetës moderne së bashku me përdorimin e mjeteve moderne teknologjike mund të injorojë nevojën për të sjellë standarde efektive për mbrojtjen e mjedisit dhe pikërisht kjo është ajo që liderët politik dhe qytetarët duhet të jenë një shkas për t’u angazhuar më aktivisht në mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin e politikave që synojnë të sigurojnë një zhvillim më të madh kombëtar dhe një mjedis më të pastër.

Për të arritur këtë qëllim, Qendra për Dialog Ndërkulturor (CID) së bashku me EDYN MKD do të zbatojnë aktivitete që synojnë promovimin e transparencës politike dhe llogaridhënies nga njëra anë, rritjen e ndërgjegjësimit mjedisor përmes verifikimit të fakteve dhe deklaratave të verifikuara të bëra nga vendimmarrësit, si dhe nga ana tjetër, të inkurajojë bashkëpunimin e partive politike dhe të lehtësojë dialogun ndërmjet të rinjve dhe të zgjedhurve përmes një sërë trajnimesh dhe seminaresh.

Projekti është në dispozicion të të gjithë atyre që duan të përfshihen dhe të kontribuojnë në ndërtimin e një mjedisi të sigurt, duke zbatuar parimet e llogaridhënies dhe transparencës dhe duke inkurajuar zbatimin e politikave të gjelbra nga të cilat do të përfitojnë të rinjtë.

Projekti mbështetet nga SlovakAid në Maqedoninë e Veriut dhe Rrjeti Rinor Europian për Demokraci (EDYN).

iep-admin
Author: iep-admin


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.