Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Në kuadër të projektit Platforma për edukim qytetar të të rinjve për luftën kundër  radikalizimin (Të rinjtë kundër dhunës), u mbajt një punëtori edukative me temë: Kompetencat ndërkulturore të të rinjve, thyerja e stereotipeve dhe paragjykimeve ndaj diversitetit në komunitet.  Punëtoria edukative është e para nga 3 punëtoritë e planifikuara në kuadër të këtij moduli.

Punëtoritë edukative janë të destinuara për shoqatat rinore dhe qytetare dhe mbulojnë temat e edukimit ndërkulturor, socio-ekonomik dhe mediatik.  Punëtoria e radhës do të mbahet më 30 shtator në Kumanovë.

iep-admin
Author: iep-admin


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.