Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Në kuadër të organizatës Akva nga Struga, partnere në projektin “Të rinjtë kundër dhunës”, më 14.05.2022, si ngjarje finale e klubit MOF Mësojmë për të Drejtën në Strugë, për vitin akademik 2021/22 janë mbajtur dy simulime të seancës kryesore të procedurës penale të frymëzuar nga praktika gjyqësore maqedonase – “Bakshish” dhe “Harroje nëse mundesh”.


Në përgatitjen e simulimeve, studentët kanë punuar  3 javët e fundit nën mentorimin e ligjërueses Ana Naumoska. Përmes tyre, ata patën mundësinë, duke u vënë në rolin e: prokurorëve publikë, gjyqtarëve, avokatëve, të pandehurve, të dëmtuarve dhe dëshmitarëve, që praktikisht t’i zbatojnë njohuritë e tyre në fushën e së drejtës penale dhe të shohin karakteristikat e procesit gjyqësor.


Manifestimi ishte i hapur dhe u zhvillua në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës.

iep-admin
Author: iep-admin


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.