Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Në kuadër të projektit “Platforma për edukim qytetar të të rinjve për luftën kundër radikalizimit (Të rinjtë kundër dhunës)” u zhvilluan punëtori ndërkomunale për të rinjtë dhe organizatat e shoqërisë civile në temën: bashkëpunimi ndërkulturor, zhvillimi socio-ekonomik dhe shkrim-leximi mediatik (dixhital).

Në punëtori morën pjesë aktive 60 të rinj (mosha 15-29 vjeç), përfaqësues të organizatave për të rinjtë, të cilët thelluan njohuritë e tyre për temat e trajtuara, hartuan nevojat e komunave nga vijnë, duke propozuar nisma për zhvillimin social-ekonomik.

Punëtoritë janë mbajtur në Hotel Romantik-Veles, në periudhën mars-prill 2023.

iep-admin
Author: iep-admin


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.