Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Platforma “Të Rinjtë Kundër Dhunës” organizon 3 punëtori treditore ndërkomunale (nga qytetet e Shkupit, Kumanovës, Strugës dhe të tjera) mbi temat: bashkëpunimi ndërkulturor, zhvillimi socio-ekonomik dhe shkrim-leximi (digjital) mediatik.

Qëllimi i punëtorive është bashkimi i grupeve të ndryshme të të rinjve dhe organizatave të tyre përfaqësuese të shoqërisë civile në gjetjen e një terreni të përbashkët për bashkëpunim ndërkulturor, duke u fokusuar në iniciativat socio-ekonomike për përmirësimin e statusit të të rinjve në komunat e tyre.

Në secilën prej 3 punëtorive pritet të marrin pjesë nga 20, pra gjithsej nga 60 të rinj (të moshës 15 – 29 vjeç), përfaqësues të organizatave rinore, këshillave rinorë lokalë dhe zyrtarëve rinorë (Përparësi do të kenë anëtarët e Platformës). Vini re se të regjistruarit kanë të drejtë të marrin pjesë vetëm në një nga 3 punëtoritë.

Dinamika e zbatimit do të jetë si më poshtë:

  • Punëtoria e parë 14-16 mars 2023.
  • Punëtoria e dytë 4-6 Prill 2023
  • Punëtoria e 3-të 11-13 Prill 2023.

Punëtoritë do të mbahen në Hotel Romantik-Veles, në periudhën mars-prill 2023, dhe zbatohen si pjesë e projektit “Platforma për Edukim Qytetar të të Rinjve për të Luftuar Radikalizimin (Të Rinjtë Kundër Dhunës)”, i mbështetur nga Bashkimi Europian. Qëllimi i projektit është të forcojë kapacitetet e shoqërisë civile lokale për të ndërtuar rezistencë ndaj radikalizimit të popullatës rinore në Maqedoninë e Veriut. Shpenzimet e udhëtimit për të gjithë të regjistruarit do të rimbursohen.

Për të qenë pjesë e seminareve, aplikoni në linkun e mëposhtëm https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerzDE0yAhTyR1TGAzylZ5Drr2qHcChehIFaWissbUIAo1J0Q/viewform?usp=sf_link  jo më vonë se data 06.03.2020. Rendi i ditës për punëtoritë do të dërgohet shtesë, pasi të jetë përcaktuar numri i pjesëmarrësve.

iep-admin
Author: iep-admin


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.