Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Европска Гледна Точка (ЕГТ) – Битола / Pikëpamja Europiane (EGT) – Manastir

Совет за Превентива против Малолетничка Деликвенција / Këshilli për parandalim kundër delikuencës së të miturve

МРЕЖА ЗА ЕВРОПСКИ ГРАЃАНИ И ИДЕНТИТЕТ / Rrjeti për qytetarët dhe identitet evropian

Извиднички одред “Димитар Влахов“ / Skuadra skautiste “Dimitar Vlahov”

ИНБОКС 7 / INBOX 7

ФОРУМ 16 / FORUM 16

Дијалог / Dialogu

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.