Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Здружение за поддршка на идентификувани и потенцијални ранливи групи ЖРТВА Скопје / Shoqata për mbështetjen e grupeve të identifikuara dhe potenciale të cenueshme Viktima Shkup

Здружение за култура, инклузија и човекови права Стритс Куманово / Shoqata për kulturë, përfshirje dhe të drejtat e njeriut rrugët Kumanovë

Здружение за родова еднаквост „ЕДНА МОЖЕ“ / Shoqata për barazi gjinore “Një mund”

Институт за социолошки истражувања и одржлив развој / Instituti për kërkimet sociologjike dhe zhvillim të qëndrueshëm

Извиднички одред „Скаут” / Skuadra skautiste “Scout”

ИМПЕТУС / Impetus

Исламски Младиски Форум / Forumi Rinor Islami

ДРОМ / DROM

ЦЕТ ПЛАТФОРМА Скопје / Platforma CET Shkup

Центар за безбедносни истражувања / Qendra për kërkim të sigurisë

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.