Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Здружение КРЕАТОР Куманово / Shoqata Creator Kumanova

Здружение за поддршка на идентификувани и потенцијални ранливи групи ЖРТВА Скопје / Shoqata për mbështetjen e grupeve të identifikuara dhe potenciale të cenueshme Viktima Shkup

Здружение за култура, инклузија и човекови права Стритс Куманово / Shoqata për kulturë, përfshirje dhe të drejtat e njeriut rrugët Kumanovë

Совет за Превентива против Малолетничка Деликвенција / Këshilli për parandalim kundër delikuencës së të miturve

Здружение за родова еднаквост „ЕДНА МОЖЕ“ / Shoqata për barazi gjinore “Një mund”

МРЕЖА ЗА ЕВРОПСКИ ГРАЃАНИ И ИДЕНТИТЕТ / Rrjeti për qytetarët dhe identitet evropian

Институт за социолошки истражувања и одржлив развој / Instituti për kërkimet sociologjike dhe zhvillim të qëndrueshëm

Извиднички одред „Скаут” / Skuadra skautiste “Scout”

Извиднички одред “Димитар Влахов“ / Skuadra skautiste “Dimitar Vlahov”

ИНБОКС 7 / INBOX 7


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.