Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projekti, së bashku me nxënës të shkollave të mesme dhe të rinj nga Shkupi, Kumanova dhe Struga, e përfundoi edhe modulin e gjashtë dhe të fundit për përforcimin e kapaciteteve të tyre. Ky modul kishte për qëllim nxitjen e vetë-iniciativës së të rinjve dhe angazhimin e tyre në adresimin e problemeve që i prekin drejtpërdrejt ata, nëpërmjet:

  • Zhvillimi i ndërgjegjësimit tek të rinjtë për nevojën për t’u përfshirë në vullnetarizëm dhe vetë-edukim si një mënyrë për të inkurajuar zgjidhje të reja inovative ndaj sfidave të vjetra në komunitet (novacioni social).
  • Inkurajimi i pjesëmarrjes/motivimit për t’u përfshirë në iniciativa që i dedikohen përmirësimit të jetës në komunitet.
  • Zhvillimi i aftësive për kërkim, analizë dhe prezantim të problemeve sociale dhe zgjidhjeve të tyre që janë inovative për grupet, kontekstin dhe problemin.
  • Zhvillimi i qëndrimeve pozitive ndaj vullnetarizmit dhe vetë-mësimit të të rinjve si një rrugë drejt risive të reja sociale.
iep-admin
Author: iep-admin


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.