Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

First Five / Pesë e parë

ДРОМ / DROM

Заеднички вредности (ЗВ) / Vlerat e përbashkëta (CO)

Здружение за култура, инклузија и човекови права Стритс Куманово / Shoqata për kulturë, përfshirje dhe të drejtat e njeriut rrugët Kumanovë

Здружение за поддршка на идентификувани и потенцијални ранливи групи ЖРТВА Скопје / Shoqata për mbështetjen e grupeve të identifikuara dhe potenciale të cenueshme Viktima Shkup

Здружение за родова еднаквост „ЕДНА МОЖЕ“ / Shoqata për barazi gjinore “Një mund”

Здружение за семејна поддршка ЕСТИА / Shoqata për mbështetje të familjes Estia

Здружение КРЕАТОР Куманово / Shoqata Creator Kumanova

Здружение на инвалиди “Шпреса“ Скопје / Shoqata e invalidëve “Shpresa” Shkup

Извиднички одред „Скаут” / Skuadra skautiste “Scout”

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.