Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektin “Monitor i Gjelbër”

Qendra për Dialog Ndërkulturor (CID) në 10 muajt e ardhshëm do të zbatojë projektin "Monitor i Gjelbër" i cili do të promovojë një sërë aktivitetesh që do të kontribuojnë në rritjen e ndërgjegjësimit…

Read more

Kjo faqe interneti është krijuar dhe mirëmbajtur me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e projektit “Platforma për edukimin e të rinjve për luftën kundër radikalizimit (Të Rinjtë Kundër Dhunës)” dhe nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Europian.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.