Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thirrje për aplikime për seminare

Platforma "Të Rinjtë Kundër Dhunës" organizon 3 punëtori treditore ndërkomunale (nga qytetet e Shkupit, Kumanovës, Strugës dhe të tjera) mbi temat: bashkëpunimi ndërkulturor, zhvillimi socio-ekonomik dhe shkrim-leximi (digjital) mediatik. Qëllimi i punëtorive është bashkimi i grupeve të ndryshme…

Read more

Kjo faqe interneti është krijuar dhe mirëmbajtur me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e projektit “Platforma për edukimin e të rinjve për luftën kundër radikalizimit (Të Rinjtë Kundër Dhunës)” dhe nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Europian.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.