Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Конференција на Платформата за граѓанско образование на млади за борба против радикализација – Младите против насилство

На конференцијата се презентираа резултатите на проектот, како и Платформата ,,Младите против насилство” - целосно функционалната Платформа за граѓански организации кои работат на полето млади и разните видови на насилство, со дефинирани правила,…

Read more

Стратешки план на Платформата ,,Младите против насилство” 2024-2025

Членките на Платформата ,,Младите против насилство” активно се вклучија во процесот на консултации за развој на Стратешкиот план и со тоа придонесоа кон изработка на ,,Стратешки план на Платформата за граѓанско образование на…

Read more

Младите со иницијативи за својата заедница

Од млади за млади: натпревар на младински иницијативи коишто решаваат определен проблем во заедницата Менторството е еден од најдобрите начини за учење и следење на прогрес на индивидуалци или група. Токму ваква можност…

Read more

Презентација на Нацрт – Стратегиски план на Платформата ,,Младите против насилство” за периодот 2024 – 2025г.

Членките на Платформата ,,Младите против насилство” активно учествуваа во последниот -еднодневен состанок (од предвидените четири состаноци за стратешко планирање), а спроведен во рамки на Платформата ,,Младите против насилство”. Целта на состанокот, беше презентација…

Read more

Конференција за презентација и избор на најдобри идеи за развој на заедницата

Во рамки на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)“ се спроведе Конференција за презентација и избор на најдобри идеи за развој на заедницата. На конференцијата…

Read more

Завршија трите состаноци за Стратешко планирање на Платформата ,,Младите против насилство”  за 2024-2025

Платформата “Младите против насилство”, спроведе три - еднодневни состаноци со граѓанските организации – членки каде што се идентификуваа и приоретизираа клучните области од значење за Платформата, се анализираа јаките и слаби страни, можностите,…

Read more

Повик за пријава на учесници на младински натпревар за најдобри идеи за развој на заедницата

Проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)“, кој се спроведува од страна на Иницијатива за Европска Перспектива од Скопје како ко-ординатор на проектот во партнерство со…

Read more

Успешно спроведени 3те меѓуопштински работилници за млади и граѓански организаци

Во рамки на проектот „Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” беа спроведени меѓуопштински работилници за млади и граѓански организаци на тема: меѓукултурна соработка, социоекономски развој и…

Read more

Повик за пријавување на работилници

Платформата “Младите против насилство” организира 3-тридневни меѓуопштински работилници (од градовите Скопје, Куманово, Струга и други) на теми: меѓукултурна соработка, социо-економски развој и (дигитална) медиумска писменост. Целта на работилниците е здружување на различни групи…

Read more

Одржан првиот состанок со новите членови на УО и членките на Платформата

Одржан првиот состанок со новите членови на УО и членките на Платформата, а воедно и прв во оваа година. Клучни теми кои беа опфатени на состанокот: Реализација на Програмата за работа на Платформата…

Read more

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.