Skip to content Skip to footer

Конференција на Платформата за граѓанско образование на млади за борба против радикализација – Младите против насилство

На конференцијата се презентираа резултатите на проектот, како и Платформата ,,Младите против насилство” - целосно функционалната Платформа за граѓански организации кои работат на полето млади и разните видови на насилство, со дефинирани правила,…

Стратешки план на Платформата ,,Младите против насилство” 2024-2025

Членките на Платформата ,,Младите против насилство” активно се вклучија во процесот на консултации за развој на Стратешкиот план и со тоа придонесоа кон изработка на ,,Стратешки план на Платформата за граѓанско образование на…

Младите со иницијативи за својата заедница

Од млади за млади: натпревар на младински иницијативи коишто решаваат определен проблем во заедницата Менторството е еден од најдобрите начини за учење и следење на прогрес на индивидуалци или група. Токму ваква можност…

Презентација на Нацрт – Стратегиски план на Платформата ,,Младите против насилство” за периодот 2024 – 2025г.

Членките на Платформата ,,Младите против насилство” активно учествуваа во последниот -еднодневен состанок (од предвидените четири состаноци за стратешко планирање), а спроведен во рамки на Платформата ,,Младите против насилство”. Целта на состанокот, беше презентација…

Конференција за презентација и избор на најдобри идеи за развој на заедницата

Во рамки на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)“ се спроведе Конференција за презентација и избор на најдобри идеи за развој на заедницата. На конференцијата…

Завршија трите состаноци за Стратешко планирање на Платформата ,,Младите против насилство”  за 2024-2025

Платформата “Младите против насилство”, спроведе три - еднодневни состаноци со граѓанските организации – членки каде што се идентификуваа и приоретизираа клучните области од значење за Платформата, се анализираа јаките и слаби страни, можностите,…

Повик за пријава на учесници на младински натпревар за најдобри идеи за развој на заедницата

Проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)“, кој се спроведува од страна на Иницијатива за Европска Перспектива од Скопје како ко-ординатор на проектот во партнерство со…

Успешно спроведени 3те меѓуопштински работилници за млади и граѓански организаци

Во рамки на проектот „Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” беа спроведени меѓуопштински работилници за млади и граѓански организаци на тема: меѓукултурна соработка, социоекономски развој и…

Повик за пријавување на работилници

Платформата “Младите против насилство” организира 3-тридневни меѓуопштински работилници (од градовите Скопје, Куманово, Струга и други) на теми: меѓукултурна соработка, социо-економски развој и (дигитална) медиумска писменост. Целта на работилниците е здружување на различни групи…

Одржан првиот состанок со новите членови на УО и членките на Платформата

Одржан првиот состанок со новите членови на УО и членките на Платформата, а воедно и прв во оваа година. Клучни теми кои беа опфатени на состанокот: Реализација на Програмата за работа на Платформата…

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.